Hra po Praze

Vyzvědači 21.1. 2023

Vyzvědači 2019

Čtvrtý král

Vyzvědači 2010

Ani tuhý mráz a hromady sněhu nás v sobotu 9. ledna 2010 neodradily. Na osmdesáté výročí Foglarovy hry Vyzvědači se sjelo téměř 40 hráčů a spousta vedoucích, což jsme v takovém počasí opravdu nečekali. Svou přítomností nás poctil dokonce oddíl Zlatý list, jehož členové přicestovali až z Dobříše. Dále bylo možno vidět bojovníky z řad Draků, zahrát si přišly i další oddíly ČTU, a to Boltuka, Káňata, Roj (Modrý kruh), Vyšehrad a Spartakovci.
To sobotní ráno jsme se najednou všichni ocitli v minulosti, na přelomu 19. a 20. století. Velký vynálezce Ing. Prokop vymyslel stroj, který může změnit budoucnost. Nikdo netušil, co je ten pekelný a zároveň úžasný vynález zač. Pánové Křižík, Edison, Tesla a Einstein se ale rozhodli plány za každou cenu získat.
Začala zběsilá honička za roztrhanými kusy Prokopova plánu. Spletité a svažité uličky sídliště Spořilov daly malým zvědům pořádně zabrat. Všichni ale statčeně bojovali v nekonečných bílých závějích až do úplného vyčerpání.
Sedmého ledna se mi podařilo to, k čemu směřoval celý můj dosavadní život. Dlouhou dobu jsem sbíral informace a poznatky, setkával se s mnoha učenými muži, naslouchal jejich radám a posledních několik měsíců myslel jen na jedno, aby mé plány byly přesné a aby přístroj fungoval. A konečně, po letech tvrdé práce (a díky vydatné pomoci mých spolupracovníků), stál dokončený výtvor přede mnou.
Byl jsem si jistý, že mé jméno vejde do dějin. Sedmého ledna budou oslavovat lidé po celém světě! Vždyť díky mému vynálezu se lidská společnost zcela promění! Informace se budou šířit závratnou rychlostí, vše bude možné si prohlédnout na vlastní oči! Úplně vše! Lidé přestanou cestovat, protože už to nebude potřeba, přestane existovat pošta i noviny! Můj přístroj bez bez problému nahradí!
Ano… to jsem si myslel… Naštěstí jsem si na poslední chvíli uvědomil i zápornou stranu takové budoucnosti. Lidé nebudou toužit po získávání vlastních osobních zkušeností, budou jen sedět před obrazovkou a tupě přijímat to, co jim zařízení přinese. Člověk přestane toužit po osobním kontaktu s někým jiným, bude mu stačit jen vidět ostatní lidi ve zmenšené, přístrojem předložené podobě. A nejvíc mě vyděsila představa celých rodin, které jen hodiny a hodiny sedí před obrazovkou a vlastně už ani nevědí, že za zdmi jejich domu je opravdový živý svět.
Na tyto myšlenky mě přivedli moji skvělí spolupracovníci a zaměstnanci a já jsem jim za to nyní neskonale vděčný. Společně jsme se tedy rozhodli zařízení rozebrat. Plány jsem však nosil stále u sebe, nebylo pro mě lehké se s nimi definitivně rozloučit. Až později jsem pochopil, jak obrovská to byla chyba.
Devátého ledna byl pro mě až neuvěřitelně špatný den. Do mé dílny přišli někteří mí vědečtí kolegové pánové Křižík, Edison, Einstein a Tesla. Čert ví, jak se dozvěděli o mém vynálezu. Či snad se sami dovtípili? Přesvědčovali mne, abych přístroj znovu zprovoznil, tvrdili, že to bude pro celý svět obrovská výhra, slibovali, že mi pomohou vylepšit některé jeho vlastnosti, prý by snad šlo dokonce vysílat barevně! Když jsem jim pověděl, že nic takového nepřipadá v úvahu, požadovali, abych jim alespoň vydal plány. I to jsem odmítl a před jejich očima jsem projekt roztrhal. Vrhli se na cáry papíru jako supi, každý sebral ze země kus a vzápětí byli pryč.
Zoufalý jsem vše vylíčil mým spolupracovníkům, kteří mi slíbili získat plány zpět, abychom je mohli nadobro zlikvidovat.
Ostatní vynálezci mezitím také nezaháleli, shromáždili všechny své zaměstnance a začali pátrat po zbylých útržcích plánu. Každý chtěl celý projekt jen sám pro sebe a odmítali spolupracovat, v tom jsem viděl naši výhodu. Nejsou však samozřejmě hloupí, každý svou ukořistěnou část pečlivě skryl na tajném místě. Rozpoutal se zuřivý boj, naši lidé se plížili sněhovými závějemi a napadali se navzájem, běhali městem, kradli se podél zdí, schovávali se za ploty a keře a snažili se odhalit tajemné úkryty. Číhali ve skrýších a hlídali své části plánu, vrhali se na nepřátele a bez milosti je zneškodňovali. Při své snaze dosáhnout cíle nedbali na chlad, omrzliny ani hlad a žízeň, všichni věděli, že jde o každou minutu. Každý dělal, co mohl. I moji zaměstnanci se činili. Připravili o život nejednoho protivníka.
Bohužel ještě týž den k večeru jsem se dozvěděl, že Edison chystá velkolepé odhalení svého posledního vynálezu. Domyslel jsem si, že se mu zřejmě podařilo dát projekt dohromady a mé dílo nyní vydává za svůj objev. Vydal jsem se tedy do jeho pracovny, kde mělo k představení výtvoru dojít a skryl se mezi množstvím zvědavců, dychtících po novince. Vynálezce nejprve pyšně hovořil o útrapách, které sestrojení předcházely, a také dlouze děkoval svým zaměstnancům, kterým měl být opravdu za co vděčný. Potom prudce trhl za plachtu, která přístroj zakrývala. A najednou můj výtvor opět stál přede mnou. Vybavily se mi všechny důležité okamžiky, které vedly k jeho vzniku, uvědomil jsem si, čím vším může společnosti prospět. A také všechno to, proč jsem se ho rozhodl zničit. V jediném okamžiku, aniž bych o tom vůbec uvažoval, jsem vyskočil na podium a kopl do televizoru, ozvalo se tříštění skla a já viděl, jak se obrazovka rozpadá na malé lesklé kousíčky. Potom jsem se odrazil od země a oběma nohama dopadl na horní desku přístroje, jen kratičkou chvíli jsem zavrávoral, pak jsem se propadl o půl metru níž. Vůbec jsem v tu chvíli nepřemýšlel o nebezpečí, které mi může hrozit, a po chvilce jsem rychle vyskočil z trosek mého velkolepého vynálezu a spěšným krokem, dříve než se mohl kdokoli vzpamatovat a zastavit mě, jsem z pracovny odešel.
 Samozřejmě, že již cestou domů jsem si uvědomil, že Edison má celý projekt, a tak pro něj nebude složité sestavit další televizory a dokončit to, o čem já jsem léta snil a všichni budou mít ve svých domovech televizní přijímač, všichni budou moci sledovat čerstvé novinky z dění ve světě, všichni budou mít snažší a pohodlnější život. Někdo bude mít možná i televizory dva! Jenže co když to všechno přinese víc problémů než užitku?
 A jak jsem tak potom seděl ve svém pohodlném křesle u krbu a ošetřoval si rány vzniklé při útoku na přístroj, uvažoval jsem nad způsobem, jak zabránit tomu, aby se mé strašidelné představy naplnily. Kdyby byl způsob, jak přesvědčit lidi, aby více času než u televizoru trávili v přírodě či s přáteli, aby využívali tento vynález jen jako dobrého sluhu, ale ne jako svého pána. Pak by mohl být všem prospěšný. Ale jak pro tuto myšlenku co nejvíce lidí získat, to je otázka.

Zahradníkova pomsta 2007