Malá placka

Co je Malá placka?

Jedná se o neakreditovaný kurz pro členy oddílů ČTU ve věku 15 až 18 let, kteří zastávají nebo budou zastávat funkci instruktora/rádce nebo praktikanta v tábornickém klubu/oddíle. Oproti loňskému ročníku, jsme zvedli věkovou hranici od patnácti let. Kurz je rozdělen do tří témat, které se každý ročník mění a tak je možné se kurzu účastnit i opakovaně. Cílem tohoto kurzu je, mimo prohloubení vzdělávací a odborné způsobilosti pro práci s dětmi, také mezi-oddílové seznámení  a výměna zkušeností napříč oddíly. Účastníci získají základní znalosti a dovednosti z tematických oblastí tvorby programu, vzdělávacích aktivit, práv a povinností, BOZP a PO, první pomoci, historie ČTU, a dalších. Kurz je koncipován tak, aby jednotlivé bloky byly co nejvíce prakticky a zábavně vysvětleny. Snažíme se většinu bloků pojmout hrou, praktickými ukázkami, nebo simulací a vědomosti předávat zábavnou formou.