Vyzvědači 2023

Výsledky

Vyhrála skupina C: 31 kódů, včetně vlastních; 3 odpovědi a 30 životů
Skupina B: 20 kódů, 19 odpovědí; 5 životů
Skupina A: 18 kódů, 1 odpověď, 1 život

Zúčastněné oddíly: Boltuka, OMT, Poutnící, Mladé lvice, MK-Roj, MK-Bílí delfíni, Maják-Lišáci, Vyšehrad, Káňata.

Fotky od Krtka: https://krt.rajce.idnes.cz/Hra_po_Praze_CTU_-_Vyzvedaci_2023/

Organizační tým

za oddíly OMT, Boltuka a Káňata: Ivča, Krtek, Rozum, Honza, Eliška, Modrásek, Kotvička, Julča, Majda, Mazal

Sraz účastníků: v 9:00 u Šlechtovi restaurace ve Stromovce

Ukončení hry: okolo 13 h v Planetáriu

Pro zájemce je možné v Planetáriu pokračovat shlédnutím pořadu: 3-2-1 START! Vesmírné dobrodružství křečka Elona, vstupné 139/122 Kč (možná bude skupinová sleva), https://www.youtube.com/watch?v=RhSw1nIJbjw

Rezervace vstupenek zde: https://shop.planetum.cz/391-3-2-1-start

Plakatek v plném rozlišení

Pravidla hry Vyzvědači

Cíl hry: Nejdůležitějším úkolem každého týmu je prostřednictvím svých vyzvědačů zjistit co nejvíce tajných informací v nepřátelském území a bránit úniku informací ze svého vlastního území.

1. Herní území

se nachází v oblasti Stromovky a jeho hranice jsou vymezeny jejími hlavními cestami.

Území je rozděleno na 3 části, kde každá část je územím jednoho týmu.

Tato území jsou vyznačena v herních mapkách barvami těchto týmů (červená, žlutá, bílá). Hranice mezi územími vedou hlavními komunikacemi ve Stromovce. Hraniční území jsou neutrální. 

2. Základna

Po zahájení hry odejdou všechny týmy do své základny. To je utajené místo někde na vlastním území skupiny. Umístění základny je předem určené od organizátorů. Po celou dobu hry  musí být v základně alespoň jeden hráč (hráči se mohou střídat). Členové týmu si sem chodí pro životy a vyzvedávají si zde úkoly. Základna se během hry nesmí přemisťovat. Jelikož je na základně stále někdo přítomen, je možné si tam nechat např. batůžek se svačinou. 

3. Hráči – označení, životy

Každý hráč dostane pruh látky v barvě týmu. Hráč si tento pruh připevní viditelně na pravou paži.

Každý hráč může plnit na cizím území úkoly pouze, pokud má u sebe život. Život je ve formě barevně odlišeného lístečku, který si hráč uschová. Životy se fasují ve vlastní základně. 

Obránce (hráč na vlastním území)  vybije vyzvědače (hráč na cizím území) dotykem – dá mu babu.  Zabitý vyzvědač odevzdá obránci  „život“ . Zabitý jde pro nový život do základny co nejkratší cestou a potká-li ho obránce položí ruku na hlavu na znamení, že je mrtvý. Když si jde pro život, již nesmí plnit žádné úkoly ani chytat vyzvědače na svém území. Každý má neomezený počet životů. Obránci shromažďují sebrané životy na své základně, na konci je spočítají a odevzdají při vyhodnocení hry.

4. Vyzvídání na cizím území

Každý tým má seznam míst/resp. úkolů na nepřátelském území, kde se nacházejí kódy, nebo faktické informace, které mají zjistit. Každý hráč/skupina jde do území vždy s jedním a pouze jedním úkolem, který si vyzvedne na základně. Zjištěné informace je vhodné si zapsat (výbavou vyzvědače je tudíž tužka a zápisník).

Plnit úkoly může hráč pouze s životem, který se fasuje na základně – viz bod 3. Hráč starší 9 let může do cizího území samostatně. Hráč pod 9 let bude označen ještě jednou páskou navíc a může do cizího území pouze ve dvojici. Takováto vyzvědačská dvojice/trojice s mladčími vyzvědači se vrací pro životy, až když ztratí život všichni z nich. Po yvbití jednoho musí obránce napočítat do 13, než může skupinu opět honit.

Informace získávají hráči pouze vlastním pátráním. Nesmí je zjišťovat od cizích lidí ani vyhledáváním na internetu.

5. Obrana území

Je na taktice týmu, jak si hráče rozdělí, mohou se střídat v obraně území a ve vyzvídání, ale také mohou celou dobu zůstat v jedné roli. Obránci mohou – dáním baby – sebrat život vyzvědačům. Vybitý vyzvědač odevzdá spůj život tomu, kdo jej yvbil. Na neutrálním území (hranice mezi územími v celé šíři) nelze sebrat život.

6. Četník

Po herním území se pohybují četníci. Mohou brát životy hráčům z obou týmů kdekoliv kromě neutrálního území. Četníci budou viditelně označení (bude upřesněno). 

7. Čas

Sraz účastníků je v 9,00 u Šlechtovi restaurace ve Stromovce. Do 9,30 budou vysvětlena pravidla. 9,30-10,00 mají týmy čas na přemístění se do své základny a domluvení taktiky. Začátek hry 10,00. Pátrat se smí až po začátku hry. Počítají se jen ty výzvědné úkoly, které byly zapsány do odpovědní tabulky v základně, a to do 12,00.

Poté se týmy přesouvají k Šlechtově restauraci kde provedeme společné vyhodnocení a přesuneme se k Planetáriu. 

8. Bodové hodnocení

  • 4 body za správnou odpověď na otázku
  • 4 body za zjištění kodu 
  • 2 body za ukořistěný život
  • 10 bodů za vyluštění zprávy – kompletní kód

9. Telefony a internet

Používání telefonů a internetu je zakázáno (s vyjímkou případů nouze)

10. Bezpečnost

Při hře se děti samostatně pohybují po Stromovce. Ač se jedná o území relativně bezpečné, tak je potřeba poukázat na některá nebezpečí: 

  • Rybníky – zákaz honění se / vybíjení na molech a mostech bez zábradlí.
  • Led – pokud by náhodou byla nějaká vodní plocha zamrzlá, tak je na led přísný zákaz vstupu!!!
  • Železniční trať i její násep/úvoz – přísný zákaz vstupu.
  • Tramvajová smyčka – zákaz vstupu na koleje a do jejich blízkosti.
  • Hlavní cesty Stromovkou – pozor na cyklisty – rozhlížet se. Povětšinou jsou tyto cesty neutrálním hraničním územím, kde není důvod běhat.
  • Zídky – zákaz lézt do výšek (tedy i na stromy atp.).

Porušení těchto bezpečnostních pravidel se trestá vybitím do konce utkání.

Kontakt na Mazala v případě jakýchkoliv dotazů či problémů: +420 732 61 41 29