Podporují nás

Magistrát hlavního města Prahy

Děkujeme za finanční podporu Magistrátu hlavního města Prahy v rámci programu „Program podpory využití volného času dětí a mládeže.“ Dotace podporuje fungování kluboven, pořádání táborů a krátkodobých akcí a účast vedoucích na vzdělávacích kurzech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Za pravidelnou podporu fungování celé oblasti a letních táborů děkujeme MŠMT v rámci Výzvy PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ.