Velká placka 2023

Březen – duben 2023

Velká placka 2023 se konala jako každý rok částečně na Ústředí ČTU v Kazašské ulici a závěrečný víkend se uskutečnil na TZ Lipnice nad Sázavou.

V

N

N

N

N

N

A

N

I

N

N

V

N

N

B