MALÁ PLACKA 2023

Termín: 20. až 22. října

Místo: TZ Lipnice nad Vltavou

Malá placka 2023 na téma výpravy a vícedenní výlety se konala jako v minulých letech na TZ Lipnice nad Sázavou.

Jedná se o neakreditovaný kurz pro členy oddílů ČTU ve věku 15 až 18 let, kteří zastávají nebo budou zastávat funkci instruktora/rádce v tábornickém klubu nebo oddíle. Kurz je rozdělen do tří témat, která se každý ročník a tak je možné účastnit se i opakovaně. Cílem kurzu je mimo prohloubení vzdělávací a odborné způsobilosti pro práci s dětmi, také mezi-oddílové seznámení a výměna zkušeností napříč oddíly. Účastníci získají základní znalosti a dovednosti z tematických oblastí tvorby programu, vzdělávacích aktivit, práv a povinností, BOZP a PO, první pomoci, historie ČTU, a dalších. Kurz je koncipován tak, aby jednotlivé bloky byly co nejvíce prakticky a zábavně vysvětleny. Snažíme se většinu bloků pojmout hrou, praktickými ukázkami, nebo simulací a vědomosti předávat zábavnou formou.

Seznam účastníků Malé placky 2023